Petroglifo de Pedra Xestosa

A estación de Pedra Xestosa mestura paneis ó aire libre senso estricto, con outro emprezado ó abeiro dunha laxe. O repertorio iconográfico é máis complexo nos exteriores, onde comparecen numerosas representacións animalísticas.

Todo o conxunto, semella posuír unha homoxeneidade cronoestilística. Os dous paneis principais terían cun carácter complementario, amosando as dúas fases principais dunha cacería, e o episodio de caza en si.